Lidé

Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc.

 

Společenská dimenze informačních systémů

Autor: 
František Kostiha

Článek je motivován fenoménem častého neporozumění mezi vývojáři informačních systémů a jejich okolím. Z tohoto hlediska postihuje zejména vzájemné souvislosti společenského informačního procesu, filozofie, víry, počítačových informačních systémů a technologického myšlení a usuzování. Dotýká se jejich kulturních, sociálních, psychologických a krátce i neurologických aspektů a prostředků pro podporu informování a poznávání.

Výsledky volby prezidenta a dalších funkcionářů nové rady ČSSI pro období 2013 - 2016

Na prvním zasedání rady ČSSI byl prezidentem ČSSI zvolen tajným hlasováním  Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., viceprezidentem pro interní záležitosti Prof.Ing. Josef Basl, CSc. a viceprezidentem pro externí záležitosti JUDr. Martin Maisner. Do funkce tajemníka ČSSI byla jmenována Hana Hůrková, do funkce hospodáře ČSSI Renata Hertlová. Do pozice šéfredaktora časopisu Systémová integrace byl opětovně schválen doc.Ing. Jan Pour, CSc. Doc. Pour je také pověřen vedením webu ČSSI s tím, že funkci správce webu bude i nadále vykonávat RNDr. Helena Palovská, PhD.

Seminář "Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací"

Další v sérii odborných seminářů ČSSI, tentokrát na téma Jak využít sociální sítě pro zvyšování konkurenceschopnosti organizací, se koná již tradičně v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 21.1.2013.

On-line přihláška....

Výsledky voleb do Rady ČSSI

Volební komise ve složení Doc. Pour, Ing. Šafařík-Pštrosz, H.Hůrková ve svém zápisu konstatuje: Ze 62 individuálních členů volilo 28 členů a ze 106 kolektivních členů volilo 36 členů. Všechny hlasovací lístky byly platné. Kolektivní člen měl váhu 3 hlasů, individuální člen měl váhu 1 hlasu. Výsledkem je následující složení rady na roky 2013-2016 (v pořadí podle počtu hlasů): Prof. Ing. Jiří Voříšek, CSc., Prof.Ing. Josef Basl, CSc., JUDr. Martin Maisner, Ing. Vladek Šlezingr, Ing.Ondřej Felix, CSc., Ing. Zdeněk Pilz a Ing. Václav Mach.

V lednu se koná 1. zasedání rady v novém složení a proběhne volba prezidenta a 2 viceprezidentů - tajným hlasováním.

Lze těžit z interní komunikace? Pomohou sociální média?

To je název mini-konference, kterou dne 22.listopadu 2012 pořádal Institut Interní Komunikace ve spolupráci s IBM, Vysokou školou ekonomickou v Praze a Českou společností pro systémovou integraci.
Hlavním tématem mini-konference byla sociální média a interní komunikace v organizaci z pohledu manažera, s důrazem na reálné a konkrétní přínosy, možnosti a přístupy, klady, rizika a nebezpečí.
Bližší informace na adrese:  http://www.institutik.cz/horke-aktuality/lze-tezit-z-interni-komunikace-...

Liberecké informatické fórum

Katedra informatiky EF TUL ve spolupráci se Severočeskou sekcí ČSSI pořádá ve dnech 8.-9.11.2012 Liberecké informatické fórum. K tomuto semináři přikládáme pozvánku. Nově je přidán finální program.

Syndikovat obsah