Management

Management

Koncepční změny v řízení IT organizací

Autor: 
Zora Říhová, Vlasta Svatá

Článek se zabývá relativně novým přístupem k řízení IT v organizacích, který vychází z předchozích modelů a byznys manažerům poskytuje návody, jak efektivně komunikovat a spolupracovat v rámci jednotlivých procesů řízení IT s profesionály v této oblasti. K tomu je nutné používat standardní rámce, které podporují efektivní používání IT. Jedním z rámců, který tyto myšlenky podporuje, je COBIT 5 a samotný styl řízení, zaměřený na tyto cíle, se označuje jako EGIT – Enterprise Governance of IT. Hlavním cílem příspěvku je seznámit čtenáře se zásadami, přednostmi a zápory tohoto stylu řízení. 

Aktuálny stav HRIS v Českej a Slovenskej republike: Výsledky výskumu vo vybraných segmentoch verejnej a štátnej správy

Autor: 
Matej Zápotočný, Petr Sodomka, Hana Klčová

Článok sa zameriava na podrobný popis Personálnych informačných systémov (HRIS) so všetkými ich špecifikami. Ozrejmuje súčasti HRISu, spôsoby prístupu, využívané technológie, ale predovšetkým slúži na prehľadné zhodnotenie jednotlivých dodávateľov dominantných systémov využívaných v Českej a Slovenskej republike. Súčasťou článku je uverejnenie vybraných výsledkov z Výskumu vo využívaní informačných systémov vo verejnej, štátnej správe a samospráve, ktoré sú súčasťou neverejnej výskumnej čtúdie CVIS.

Byznys analytika - součásti, role a souvislosti

Autor: 
Jan Pour

Byznys analytika („Business Analytics“, BA) přestavuje v současné době komplex nejrůznějších nástrojů, technologií a aplikací zaměřených na podporu, resp. realizaci analytických, plánovacích a prognostických úloh v podnikovém řízení. Tyto úlohy a jim odpovídající aplikace a technologie vyžadují specifické pracovní role jak na straně IT, tak na straně uživatelské. Stejně tak vyžadují i specifické znalosti, jejichž spektrum se musí postupně vyvíjet tak, jak se vyvíjí spektrum řešení byznys analytiky. Cílem tohoto článku je presentovat některé úvahy o obsahu byznys analytiky, jejích součástech, zmíněných rolí a jejich podstatných souvislostech.   

Správa obsahu a dokumentů – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro správu obsahu či dokumentů. Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ systému pro správu obsahu či dokumentů. Cesty možné implementace jsou nastíněny.

Skrytá rizika v práci projektového manažera

Autor: 
Zora Říhová

Článek diskutuje problematiku rizik projektového manažera, která vycházejí z jednání lidí, kteří se projektu účastní přímo nebo nepřímo. Uznávané metodiky věnují pozornost oblasti rizik z různých hledisek, které se dají formálně zapsat a sledovat, ale existují rizika, o kterých se nemluví, protože se to „nehodí“ oficiálně uvádět – jde zejména o nekompetentnost zúčastněných, psychologii lidí a mezilidské vztahy v rámci řešení projektu.

Pravidla pro návrh vizuálů

Autor: 
Zuzana Šedivá

Článek se zabývá vizualizací dat v aplikacích podnikových informačních systémů. Způsob a nastavení vizualizace přímo ovlivňuje pochopení dat, která jsou zobrazována. Článek je zaměřen na základní pravidla pro vytvoření vizuálu tak, a by byl dobře srozumitelný, přehledný a aby uživatel získal očekávanou informační hodnotu. Text je zaměřen na základní typy grafů, jejich principy a časté chyby, které se v jejich používání vyskytují.

Prediktivní analytika v podnikové informatice

Autor: 
Jan Pour

Prediktivní analytika (predictive analytics) přestavuje jeden z významných trendů rozvoje podniků, podnikového řízení i IT. Tvoří součást jak komplexní disciplíny data science, tak business analytiky. Řešení prediktivních analýz představuje několik specifických úloh s úzkou vazbou na aplikace datových skladů, datových tržišť a data miningu. Aplikace prediktivních analýz se postupně rozšiřují na širokou škálu podniků a jejich oblastí řízení. Pro úspěšné řešení je účelné dobře pochopit jejich efekty i potenciální problémy, které jsou shrnuty v závěru příspěvku.

Syndikovat obsah