Management

Management

Studie připravenosti českých podniků na trendy Průmysl 4.0

Autor: 
Jakub Kopp, Josef Basl

Příspěvek se zabývá trendy, které jsou označovány pojmem Průmysl 4.0. Právě Průmysl 4.0 a s ním spojená výroba v chytrých továrnách je velmi významná pro další rozvoj průmyslu. Protože se jedná o doposud nový trendy, který není plně zmapován, bylo provedeno samostatné dotazníkové šetření, Jeho cílem bylo analyzovat připravenost českých podniků na Průmysl 4.0, tzn., zda se české podniky o tento trend a obecně i čtvrtou průmyslovou revoluci zajímají a zda jsou na ně připraveny. Vybrané výsledky tohoto šetření přináší tento příspěvek.

Ochrana podnikových informačních systémů před kybernetickými útoky

Autor: 
Vladimír Smejkal, Jindřich Kodl

Model procesů malých softwarových firem: ověření dotazníkovým průzkumem

Autor: 
Jan Mittner, Alena Buchalcevová

Na základě několika průzkumů jsme identifikovali potenciál ke zlepšení v oblasti IT podpory procesů v malých softwarových firmách. Na cestě ke zlepšení v této oblasti bylo nejprve nutné definovat model procesů malých softwarovavých firem. Cílem tohoto článku je představit výsledky průzkumu, kterým jsme v českých firmách ověřili navržený model procesů malých softwarových firem. Výsledky průzkumu ukazují, že navržený model procesů dobře reprezentuje potřeby malých softwarových firem.

Evropská komise a rozvoj eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

V dubnu roku 2016 vydala Evropská komise dokument Akční plán EU pro „eGovernment“ na období 2016–2020 - Urychlování digitální transformace veřejné správy. V rámci tohoto dokumentu je definována celá řada strategických záměrů ve vztahu k rozvoji eGovernmentu na úrovni celé Evropské unie. Cílem tohoto článku je rekapitulovat některé vybrané záměry zejména ve vztahu ke zvyšování celkové výkonnosti eGovernmentu. Cílem je rovněž formulovat některé poznámky k jejich naplnění z pohledu aktuálních zkušeností v ČR a mezinárodních statistik

Možnosti měření kvality informatiky v zemědělských podnicích

Autor: 
Karel Kubata, Zdeněk Havlíček

V předkládaném článku je zpracovávána tématika využívání informatiky v zemědělských podnicích v České republice z pohledu kvality. Kvalita informatiky v zemědělském podniku je řešena na platformě norem ISO/IEC. Vlastní prvky měření kvality jsou stanoveny v rámci uvedených norem a na základě výsledků průzkumu využívání informatiky v zemědělských podnicích. V rámci zjištění uvedených v tomto článku jsou v závěru interpretovány specifické prvky měření kvality informatiky pro oblast malých zemědělských podniků. 

Model řízení dohody o úrovni poskytovaných služeb digitálního obsahu zajišťovaných na bázi telekomunikační infrastruktury

Autor: 
Štěpán Alexa

Pod prizmatem intenzivního rozvoje oblasti konvergentních služeb roste komplexita otázek spojených se zajištěním souladu mezi očekáváním zákazníka o úrovni a kvalitě poskytované služby na straně jedné a zajištěním této úrovně kvality výrobci, zprostředkovateli a poskytovateli služeb digitálního obsahu na straně druhé. Tento článek navazuje představuje v první části představuje širší teoretický rámec pro pochopení souvislostí při hodnocení úrovně poskytovaných služeb. Tento článek volně navazuje na dříve publikovaný materiál „SLA v prostředí telekomunikačních konvergentních služeb“ a rozšiřuje poznání směrem ke konkrétnímu modelování SLA pro IPTV služby.

Digitlizace fabriky – exportní příležitost pro Česko?

Autor: 
Roman Žák
Syndikovat obsah