Management

Management

Porovnání úrovně systému řízení údržby (společnosti působící v České republice)

Autor: 
Tomáš Kamaryt, Jana Kleinová

Údržba výrobních strojů a zařízení je oblast s velkým potenciálem pro zvýšení dostupnosti a spolehlivosti zařízení, tím i redukci nákladů a plýtvání. Ačkoli důsledky výpadku strojů jsou všeobecně známy a to i v podnikové sféře, podle průzkumu pouze cca 5% podniků se zabývá preventivními údržbou, 30% údržbou na konci směny a zbytek podniků pouze reaguje na výpady zařízení.

Článek byl vytvořen na základě průzkumu v průmyslových společnostech a obsahuje jak definovaný způsob hodnocení, tak reálné výsledky. V první části je popsán navržený způsob hodnocení úrovně systému řízení údržby. Dále je provedeno porovnání výsledků podle zvolených kritérií. Porovnání je pro názornost doplněno grafickými výstupy. 

Pozvánka na konferenci Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě

Zveme vás na na šestý ze série seminářů společně organizovaných ČSSI, VŠE a MV ČR, zaměřený na téma Aktuální otázky řízení ICT ve veřejné správě. Seminář se koná v pátek 9.prosince 2016 na Vysoké škole ekonomické v Praze od 9:00. K dispozici je již on-line přihláška. Více na stránce semináře...

Metriky integrovaných podnikových dat v kontextu SME

Autor: 
Daniel Vodňanský

Outsourcing IT v prostředí českých středních a základních škol

Autor: 
Lukáš Daněk

Práce přináší čtenáři náhled na aktuální stav financování rozvoje a správy ICT na základních a středních školách, poukazuje na problémy, které školy v souvislosti s ICT řeší a navrhuje jejich řešení změnou sourcingu ICT. Pro účely práce byl proveden kvalitativní průzkum formou interview na pěti školách, kde byl zkoumán aktuální stav a následně vhodnost navrhovaného řešení. Práce navrhuje využívání outsourcingu a sdílených ICT služeb na zajištění ICT na základních a středních školách, popisuje koncept SLA pro takovéto služby a zároveň poukazuje na finanční zdroje v prostředcích škol, které je možné na outsourcing a sdílené ICT služby využít.

Complexity management - a gap in current methodologies

Autor: 
Ilja Holub

This article follows up on the author's 2010 article "How and why complexity arises in IS" in the magazine Systémová integrace (Systems Integration), which dealt with IS complexity as an important challenge for informatics, presenting a definition of complexity and describing the mechanisms by which it arises and its effects on an enterprise. The article also included a questionnaire study, through which several hypotheses were tested. In 2016 the author conducted a new study, using the same questions as in 2010 for one part and for the other part adding several other related questions on the reasons by which complexity arises in information systems and which methodologies are used for complexity management.
 

Architektury eGovernmentu ve vztahu k jeho výkonnosti

Autor: 
Jana Fortinová
Syndikovat obsah