Management

Management

Možnosti rozhodování v řízení výkonnosti eGovernmentu

Autor: 
Jana Fortinová

Konceptuální model zajišťování a prokazování shody v prostředí BPMS a SOA

Autor: 
Ivana Šabatová

Zajišťování a prokazování shody procesů a služeb s regulatorními požadavky, standardy a s požadavky businessu se stává komplexní úlohou zejména v prostředí vysoce regulovaném s vysokou mírou dynamiky změn. Tento příspěvek představuje koncept kontinuálního řízení shody v servisně orientovaných systémech se zaměřením na využití pokročilých nástrojů pro automatizaci procesů. Konceptuální model zajišťování a prokazování shody v prostředí BPMS a SOA je návrh postupu inspirovaný známým Demingovým cyklem (Plan – Do – Check – Act). Jedná se o rozpracování metodiky zajišťování shody vytvořené v rámci verifikace návrhu algoritmu shody publikovaného v Journal of System Integration Šabatová (2015).

Syndikovat obsah