Management

Management

Problém neznalosti smluvních vztahů při řízení projektu

Autor: 
Zora Říhová

Článek diskutuje nutné právní povědomí projektového manažera, které může značně ovlivnit průběh projektu. To se týká obsahu smlouvy, tedy předmětu, harmonogramu, pracnosti, součinnosti a dalších aspektů, podle kterých se bude projekt řídit. Právní povědomí u projektových manažerů v oblasti IT bývá malé. V článku je uvedeno nezbytné právní minimum pro řízení projektu a také jsou uvedeny nejčastější problémy projektového manažera v právní oblasti při řízení projektu.

Průzkum využívání informačních zdrojů pro Competitive Intelligence v českých firmách.

Autor: 
Jan Černý, Zdeněk Molnár, Kateřina Hawlová

V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který se zaměřil především na zmapování a kategorizaci informačních zdrojů pro řešení úloh Competitive Intelligence a na identifikaci subjektů, které ve firmách tuto činnost provádějí. Zkoumána byla jednak intensita využívání těchto zdrojů a také podíl externích organizací na této činnosti. Z hlediska zdrojové základny se ukázal jako nejvíce zastoupený internet a proto byla zkoumána odpověď na otázku, jaké informace firmy na internetu a na sociálních sítích nejvíce vyhledávají.

Srovnání obsahu a charakteru procesů metodik ITIL, COBIT a MBI

Autor: 
Marek Samec

Tento článek nabízí srovnání zahraničních metodik COBIT 5 a ITIL 2011 s metodikou MBI vyvíjenou na KIT VŠE. Jako základ pro komparaci metodik jsou použity existující rešerše, zabývající se touto problematikou. Výsledkem je aktuální srovnání posledních dostupných verzí těchto metodik dle vybraných kritérií a dále srovnání jejich referenčních procesů znázorňující zejména překryvy a rozdíly v jejich obsahu. Výsledné přehledové tabulky mohou sloužit jako užitečná pomůcka těm, kdo se chtějí v těchto metodikách rychle zorientovat a porovnat jejich obsah, oblast záběru nebo vybrat vhodnou metodiku pro podnikovou praxi. Cílovou skupinou jsou tedy např. manažeři IT, auditoři, správci IT, ale také akademici, kteří se metodikami zabývají v rámci výzkumu.

Kritéria hodnocení a posouzení podnikové architektury

Autor: 
Libor Gála

Příspěvek se zabývá vymezením kritérií hodnocení a posouzení podnikové architektury. Kritéria jsou členěna do čtyř skupin. Ty tvoří kritéria spojená s vlastnostmi prvků systému a jejich vazeb, kritéria spojená s architektonickým popisem, kritéria spojená s architektonickými činnostmi a řízením podnikové architektury a kritéria ostatní (spojená s variantností v podnikové architektuře a spojená s osobou architekta a architektonické kanceláře).

Synergie servisně orientované architektury a cloud computingu

Autor: 
Soňa Karkošková, George Feuerlicht

Tento článek diskutuje synergii mezi servisně orientovanou architekturou a cloud computingem. Z principů servisní orientace vyplývá příčinná souvislost také mezi cloud computingem a SOA Governance. SOA Governance poskytuje nástroj pro řízení životního cyklu služeb. Z důvodu velkého množství poskytovaných služeb sdílených řadou uživatelů se SOA Governance v prostředí cloud computingu soustředí zejména na procesy provozování služeb. Důležitým řídícím prvkem životního cyklu služeb SOA Governance se stává automatizovaný katalog služeb.

Syndikovat obsah