Teorie omezení v podnikové praxi, Zvyšování výkonnosti podniku pomocí nástrojů TOC

Autor: 
Josef Basl, Pavel Majer, Miroslav Šmíra

Obálka knihy - Teorie omezení v podnikové praxiPublikace se věnuje jednomu z progresivních manažerských přístupů současnosti – metodě TOC (Theory of Constraint). Teorii omezení vytvořil jeden z nejvýraznějších manažerských myslitelů 20. století, zakladatel úspěšné sítě poradenských firem dr. Eliyahu M. Goldratt. Kniha popisuje principy metody, oblasti jejího nasazení od výroby přes distribuci, finance, marketing až po řízení lidí a podnikovou strategii. Samostatná část je věnována aplikaci TOC při implementaci informačních systémů. Kniha obsahuje zásady projektů a případové studie z prostředí českých firem, slovníček pojmů, odkazy na další zdroje informací a přehled SW produktů kategorie APS/SCM.

 

Další informace na http://www.grada.cz/katalog/kniha/teorie-omezeni-v-podnikove-praxi/

 

O autorech

Doc. Ing. Josef Basl, CSc.
Vystudoval VŠSE v Plzni, absolvoval stáže v USA, Velké Británii a Německu. Specializuje se na oblast celopodnikových informačních systémů (ERP), systémů pokročilého plánování a na optimalizaci podnikových procesů na bázi constraint managementu (TOC). Tuto tématiku také vyučuje na ZČU v Plzni, VŠE v Praze a na univerzitě v Zielone Gore v Polsku. Přednášel rovněž na univerzitách v Iowě, Manchestru, Saarbrueckenu, Szczecine a Žilině. Je autorem knihy Podnikové informační systémy – Podnik v informační společnosti (Grada Publishing, 2002), každoročních přehledů ERP na českém trhu, publikovaných v časopise Businessworld a celé řady dalších článků v odborných časopisech, příspěvků na seminářích a konferencích.
Působí jako konzultant v oblasti inovací podnikových informačních systémů a zlepšování podnikových procesů s využitím teorie omezení. Je viceprezidentem České společnosti pro systémovou integraci.

 

Ing. Pavel Majer
Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT v Praze pracoval jako obchodní zástupce české pobočky Digital Equipment pro prodej řešení v oblasti Utilities. V dalších letech vedl prodej ve firmách IDOM/Deloitte Touche a AIMTEC a podílel se na realizaci projektů podnikového informačního systému BPCS. Od roku 1997 se zabývá systémy APS pro podporu logistiky na bázi teorie omezení a spolupracuje při realizaci první implementace tohoto systému v Česku ve firmě AVX Lanškroun. V současné době pracuje jako ředitel společnosti APSTEC s. r. o., která se věnuje realizaci prodejů a dodávek systémů APS a řešení založených na aplikaci metodiky TOC ve výrobních a distribučních firmách. V nedávné době se stal partnerem společnosti GOLDRATT CZ, s. r. o., která se zabývá analýzou společností, vyhodnocením jejich potenciálu pro růst ziskovosti a řízením projektů implementace jednotlivých aplikací teorie omezení (řízení výroby, distribuce a dodavatelské vztahy, projektové řízení, marketing atd.).

Ing. Miroslav Šmíra
V letech 1988–1989 působil jako odborný asistent na katedře ekonomiky zahraničního obchodu obchodní fakulty VŠE v Praze. Podílel se na externích poradenských zakázkách pro průmyslové podniky v Československu. V letech 1990 až 1991 byl ředitelem mezinárodních projektů v oblasti vzdělávání společnosti INVENTA, s. r. o. Od roku 1991 pracoval jako ředitel a vedoucí poradce společnosti InterQuality s. r. o. Je absolventem programu Dr. W. E. Deminga, Quality, Productivity and Competitive Position a výcvikového programu pro moderování a vedení týmů společnosti Synectic ve Velké Británii. V roce 1992 absolvoval dlouhodobou poradenskou stáž spojenou s výcvikem (INCOS, Inc., Minneapolis, USA). Přednášel také v zahraničí na téma zvyšování kvality a produktivity podniku (v USA pro Process Management International, INCOS, University of Washington, v Bruselu pro Management Centre Europe) a na téma týmové práce a kreativního řešení problémů (pro Synectic ve Velké Británii). V současné době je držitelem licence „TOC Expert in Project Management“ a působí výhradně jako expert projektového řízení s využitím Theory of Constraints pro mezinárodní síť Avraham Y. Goldratt Institutes. Dále je licencovaným TOC expertem pro oblast Strategie a Necessary Sufficient. Od roku 1999 pracuje jako ředitel Goldratt CZ, s. r. o.

Dr. Ing. Petr Kočandrle
Po absolvování strojní fakulty ČVUT v Praze studoval postgraduálně na fakultě aplikovaných věd Západočeské Univerzity v Plzni. Jako výzkumný a vývojový pracovník a projektový manažer pracoval v oblasti vývoje parních turbin (Škoda Energo, s. r. o.) a karoserií osobních automobilů (Škoda Auto, a. s.). Je autorem řady vědeckých publikací. V současné době pracuje jako poradce ve společnosti Goldratt CZ. Po absolvování dlouhodobého školícího programu v pobočce A. Y. Goldratt Institute ve Velké Británii se stal licencovaným expertem na logistické aplikace teorie omezení (TOC). Zabývá se analýzou společností, vyhodnocením jejich potenciálu pro růst ziskovosti a řízením projektů implementace jednotlivých aplikací teorie omezení (řízení výroby, distribuce a dodavatelské vztahy, projektové řízení, marketing atd.).

Ing. Jan Velkoborský, Ph.D.
Absolvent fakulty aplikovaných věd ZČU v Plzni, kde v dalších letech ukončil i postgraduální studium v oblasti řízení výroby. Krátce po absolvování fakulty nastoupil jako konzultant pro oblast implementace výrobních částí systému BPCS. Od roku 1998 se naplno věnuje oblasti systémů pokročilého plánování a řízení výroby (APS) a později i plánování a řízení výroby podle teorie omezení. V letech 1999–2001 se podílel na implementaci systémů APS v řadě českých podniků (AVX Lanškroun, Elitex, a. s v Červeném Kostelci, Hayes Lemmerz Alukola s. r. o. v Ostravě, TONAK a. s.). Je autorem asi dvacítky publikací v odborných časopisech na téma řízení výroby (mimo jiné srovnávací průzkumy českého trhu APS/SCM pro Business World 2000, 2001), často přednáší na odborných konferencích, zaměřených na oblast systémů pro pokročilé plánování a rozvrhování (APS) a řízení dodavatelských řetězců (SCM) a oblast řízení výroby jako takovou.

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2003
Počet stran: 
216
ISBN: 
80-247-0613-X