Užívání vzácných zdrojů – databázový návrhový vzor

Autor: 
Helena Palovská

Je představen databázový návrhový vzor pro evidenci užívání a plánování užití vzácných zdrojů. Jedná se o generický model, nabízející řešení pro jakýkoli konkrétní případ. Cesty možné implementace modelu jsou nastíněny.

Text ke stažení: