Vize efektivnějšího využívání eGON Service Bus ve veřejné správě pomocí principu řetězení sběrnic služeb

Autor: 
Martin Lukáš

Článek představuje vizi efektivnějšího využívání eGON Service Bus ve veřejné správě pomocí principu řetězení sběrnic. Zaměřuje se na systémový přístup využití dat mezi agendovými informačními systémy formou řetězení sběrnic služeb jako určitého protikladu k protěžované tématice využívání dat mezi centrálními agendovými informačními systémy a informačním systémem základních registrů (ISZR). Článek je určen pro odbornou veřejnost a vedoucí pracovníky orgánů veřejné moci, kteří investovali nemalé úsilí do koncepce ISZR, eGSB a jejich využití v praxi, které zatím nenese očekávané a proklamované přínosy. V článku je představena architektura celorezortních integračních sběrnic – princip řetězení sběrnic směrem k národní integrační sběrnici eGSB (tzv. národní veřejnosprávní informační dálnice) na pozadí Národního architektonického plánu ČR pro období 2014-2020. 

Text ke stažení: