Vizualizace dat v návrhu dashboardu v oblasti BI

Autor: 
Zuzana Šedivá

článek je zaměřený na visualizaci dat v podnikových analytických úlohách, především pro oblast aplikací BI a využití aplikací typů scorecard a dashboard. Vizualizace dat je jedním ze základních přístupů k datům, která umožňuje prezentovat data přehlednou formou tak, aby je manažer rychle pochopil a dovedl s nimi pracovat. Pro návrh efektivního dashboardu je třeba dodržovat určité zásady ve vizualizaci dat, a tak připravit dashboard, který bude plně vyhovovat nárokům uživatele.

Text ke stažení: