Volba metody vyvažování zátěže v datovém centru

Autor: 
Libor Gála, Michal Nidl

Příspěvek prezentuje postup volby metody vyvažování zátěže v datovém centru. Jeho smyslem je interní uspořádání aktivit pracovníků datového centra tak, aby datové centrum bylo schopno efektivně a hbitě reagovat na požadavky zákazníka, konzumenta služeb datového centra.

Text ke stažení: