Výběr komunikační technologie pro Internet věcí

Autor: 
Pavel Sladek, Milos Maryska

Článek je věnován technologiím v oblasti Internetu věcí. Identifikujeme nejdůležitější parametry technologie pro Internet věcí a hlavní faktory ovlivňující jejich použitelnost. Druhým důležitým cílem tohoto příspěvku je návrh metodiky pro porovnávání technologií z oblasti internetu věcí. Uvádíme klíčové parametry, které lze použít pro porovnání a porovnáváme vybrané technologie IoT (Internet of Things) za použití různých metod multikriteriálního hodnocení.

Klíčová slova: Internet of Things, multikriteriální hodnocení, výběr, Internet věcí, komunikační technologie 

Text ke stažení: