Výsledky průzkumu k řízení informatiky provedeného na konferenci SI 2006

Autor: 
Tomáš Bruckner, Zbyněk Trojan

Tým zabývající se zkoumáním řízení podnikové informatiky na katedře informačních technologií VŠE v Praze připravil dotazník pro účastníky konference Systémová integrace 2006. Dotazník byl předán všem účastníkům konference a vyplnilo jej 88 respondentů z 550 zúčastněných, což je 16%.

Dotazník byl rozdělen do sedmi částí:

  • identifikační údaje
  • pozice IS/ICT ve firmě
  • metodiky pro řízení IT
  • outsourcing
  • IT služby
  • IT zdroje
  • Service Oriented Architecture (SOA)

Cílem šetření bylo zjistit subjektivní pohled místních odborníků a zájemců o řízení informatiky a IT Governance na vybrané aktuální otázky řízení informatiky a na situaci IS/ICT v jejich vlastní organizaci.

Předpokládáme, že účastníky konference Systémová integrace jsou především odborníci a že dobrovolný dotazník vyplní především zájemci. Otázky byly vybírány na základě řešených výzkumných oblastí týmu katedry informačních technologií VŠE a věcně byly zařazeny do zmíněných sedmi částí.

Text ke stažení: