Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
26.11.2011

Problémem nových investorů do oblasti ICT služeb stejně tak jako firem v ČR zavedených je dlouhodobý nedostatek volných a kvalitních ICT odborníků na trhu práce. Investoři často řeší tento nedostatek dovozem IT specialistů ze zemí východní Evropy, případně přeškolováním absolventů oborů primárně nezaměřených na IT.
Vysoká škola ekonomická provedla v uplynulých letech řadu výzkumů, které mapovaly jednotlivé součásti pracovního trhu ICT odborníků. Na Závěry těchto výzkumů reagovala řada výzkumných škol a byly reflektovány i v klíčových dokumentech strategického rozvoje konkurenceschopnosti České republiky. V uplynulém roce provedli členové řešitelského týmu další kolo tohoto výzkumného projektu. Na semináři byly poprvé prezentovány výsledky tohoto projektu a analyzován vývoj na trhu ICT odborníků za posledních pět let.
Dále zde byly diskutovány možnosti, jak by mohla ICT komunita v České republice na výsledky projektu reagovat a jaké možnosti již v dané chvíli existují na trhu práce nebo v oblasti spolupráce mezi praxí a vysokými školami.

Na jaké otázky seminář odpěděl?

  • Koho považovat za IT odborníka?
  • Jaký je celkový počet IT odborníků v ČR ve srovnání s předchozími lety a jaké mohou být scénáře jeho dalšího vývoje v nejbližších letech?
  • Jaká je současná struktura IT odborníků dle profesí a jak se tato struktura bude vyvíjet v dalších letech?
  • Jaká je požadovaná struktura znalostí základních IT profesí?
  • Jaké jsou počty studentů a absolventů oborů VŠ zaměřených na IT?
  • Jaká je struktura znalostí absolventů těchto oborů?
  • Je počet absolventů těchto oborů a struktura jejich znalostí vyhovující z hlediska potřeb globální ekonomiky?

Program semináře
08:30 - 09:00 Registrace
09:00 – 09:10 Zahájení semináře: president ČSSI – Jiří Voříšek
09:10 – 09:30 Voříšek, J. Novotný, O.: Cíle a metodika průzkumu
09:30 – 09:50 Maryška, M.: Analýza nabídky IT odborníků, prezentace ke stažení
09:50 – 10:10 Novotný, O.: Analýza poptávky po IT odbornících, prezentace ke stažení
10:10 – 10:30 Přestávka
10:30 – 10:50 Voříšek, J.: Srovnání nabídky a poptávky a vyplývající závěry, prezentace ke stažení
10:50 – 12:10 Panelová diskuse za účasti zástupců ICT Unie, vysokých škol a řešitelů projektu