Využití eGovernmentu jednotlivci a jeho omezení

Autor: 
Jana Fortinoná

Článek se zabývá problémem využití služeb eGovernmentu občany, kde má Česká republika až 20. pozici mezi 28 státy EU. Snaží se identifikovat některé příčiny daného stavu, přičemž na jeden z nich se detailněji zaměřuje, a to je úroveň znalostí eGovernmentu mezi občany. Hodnotí tento aspekt na základě průzkumu mezi studenty VŠE. Jeho výsledky špatnou úroveň znalostí potvrzují, a to z různých pohledů. V závěru formuluje i některé náměty na řešení daného problému.

Text ke stažení: