Využití eGovernmentu občany v EU a v ČR

Autor: 
Jana Fortinová

Článek se zabývá hodnocením využití služeb eGovernmentu v České republice v porovnání s ostatními státy Evropské unie. Vychází z dostupných aktuálních dokumentů, zejména na stránkách EUROSTATu a na druhé straně z  výsledků průzkumu, který se uskutečnil na KIT VŠE v průběhu roku 2014. Výsledky průzkumu z KIT VŠE ukazují současné vnímání a postoje občanů ČR k využívání těchto služeb. Tento článek se zabývá výlučně vztahem občanů ke službám eGovernmentu, předpokládá se, že navazující článek bude zaměřen na vztah podniků k těmto službám.

Text ke stažení: 
  • Zaměření obsahu: