Využití textové analytiky při analýze zákazníků

Autor: 
Kateřina Hawlová

Cílem článku je seznámit čtenáře s problematikou zpracování nestrukturovaných dat a jejich využití v oddělení marketingu. Jsou zde představeny základní principy práce s nestrukturovanými daty. Dále je obsahem článku krátká případová studie, ve které je popsáno konkrétní zpracování analýzy nestrukturovaných dat a využití výstupů analýzy pro marketingové kampaně v bankovním sektoru.

Text ke stažení: