Význam znalostí v systémech Building Information Modeling

Autor: 
Zdeněk Molnár, Vladimír Nývlt

Článek navazuje na přehledový článek „Building Information Modeling, příklad vyspělé systémové integrace“ (MOLNAR, 2015), který se věnuje popisu základních prvků BIM a jejich strukturálním a funkčním charakteristikám. Tento článek se věnuje jedné z nejdůležitějších a dosud málo prozkoumaných charakteristik BIM a tím je řízení znalostí v prostředí BIM. Článek vychází ze základního postulátu znalostního pracovníka jakožto hlavního aktéra ve všech procesech BIM. V článku jsou prezentovány výsledky průzkumu, který byl proveden v prostředí českých stavebních společností za účelem získání odpovědi na otázku: „Které znalostní struktury jsou pro úspěch BIM zásadní?“. Z odpovědí dotazníku rovněž vyplynula nezbytnost zabývat se systémem BIM především ve smyslu Building Information Managementu.

Text ke stažení: