Výzvy eGovernmentu v ČR a cesty k jejich řešení

Stav: 
uskutečněný
Datum semináře: 
08.11.2013

Prezentace jsou dostupné u jednotlivých bodů programu níže.

Začátek konference v 9:00 h, ukončení konference 15:30 h (registrace od 8:30 h)

Místo konání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Vencovského aula (v přízemí nové budovy), nám. W. Churchilla 4, Praha 3, Žižkov (METRO trasa C - stanice Hlavní nádraží, dále tram č. 5, 9, 26 – směr Žižkov)

Pořádá Česká společnost pro systémovou integraci
společně s partnery konference

      

IT ve veřejné správě má za sebou etapu, kterou lze charakterizovat řadou úspěšných projektů, ale také řadou výrazných neúspěchů doprovázenými korupčními aférami.
Na konferenci budeme diskutovat, jak navázat na to co se podařilo a jak řídit a využívat IT ve veřejné správě (VS) tak, aby se neopakovaly minulé chyby. Soustředíme se přitom na tyto oblasti eGovernmentu: využití IS a dat pro efektivní řízení státu, legislativa související s IT, IT Governance ve VS, architektury IS VS, otevřená data, procesní řízení služeb VS a financování rozvoje a provozu IS VS.


PROGRAM

Moderátor: V.Mach (ČSSI)

9,00 J.Voříšek (ČSSI, VŠE-KIT):
         Výzvy eGovernmentu v ČR, prezentace ke stažení

          - využívání dat stávajících IS VS pro efektivní řízení státu
          - legislativa týkající se IT ve VS,
          - koncepce a kontinuita rozvoje a provozu IS VS
          - poskytování a měření služeb VS s podporou IT
          - centra sdílených služeb
          - otevřená data
          - spolupráce VS s IT asociacemi a s vysokými školami

9,25 O.Felix (hlavní architekt IS VS, ČSSI):
         Architektura služeb VS jako předpoklad efektivního poskytování služeb VS, prezentace ke stažení
          - služby veřejné správy, služby informační společnosti, služby ICT platforem, služby datových
             komunikací
          - optimalizace služeb informační společnosti sdílenými službami
          - úplné elektronické podání a jeho dopady do procesů VS, služeb informační společnosti a datové
             architektury

9,50 R.Bulíř (MF ČR):
         Pozice a možnosti MF ČR v eGovernmentu, prezentace ke stažení
          - využití dat informačních systémů pro řízení financí ČR
          - role integrovaného informačního systému Státní pokladny

10,15 J.Ladin (Ředitelství silnic a dálnic ČR):
         Rozpočet celého životního cyklu IS & následný efekt, prezentace ke stažení
          - rozpočtová pravidla dlouhodobého financování
          - pravidla pro sdílení dat a aplikací
          - efekty IS z pohledu rozpočtu ČR

10,40 PŘESTÁVKA

11,00 M. Krejčík (Česká pošta):
         Česká pošta, s.p. - strategický partner státu pro eGovernment, prezentace ke stažení
          - role a místo České pošty, jako strategického partnera státu, při provozování klíčových ICT systémů
          - záměry dalšího směřování a potenciální role Pošty v oblasti českého eGovernmentu,
             zejména s důrazem na koncové uživatele (občan, podnikající fyzická osoba, firma)

11,25 Z.Zajíček (ODS):
         Pohled místopředsedy RVKIS na dosavadní vývoj a budoucnost eGovernmentu v ČR

11,50 V.Koudele (Microsoft):
         Controlling služeb - kolik nás vlastně stojí provoz veřejné správy?, prezentace ke stažení
          - kam směřuje přenesený výkon státní správy?
          - lze spravedlivě financovat její výkon?
          - co pro to je potřeba?

12,15 B.Urban (MV ČR):
         Stav a plánovaný vývoj procesního modelování agend VS a jeho očekávané efekty
          - stav projektu
          - plánovaný vývoj projektu
          - efekty projektu pro jednotlivé typy subjektů (vláda, ministerstva, města a obce, občané)

12,40 PŘESTÁVKA

13,10 M.Maisner (Rovan Legal, ČSSI):
         Výzvy legislativy týkající se IT ve VS, prezentace ke stažení
          - státní úředník jako slabý článek v procesu
          - trestněprávní aspekty excesů ve výběrových řízeních
          - financování IT projektů z úspor, které přinesou
13,35 P.Hrabě (SAP ČR):
         Národní architektura ČR - cesta ke stabilitě a efektivnosti vývoje VS a jejích IS, prezentace ke stažení
          - architektura jako společný jazyk transformace veřejné správy a její podpory IS
          - architektura jako reprezentace závazných standardů budování eGovernmentu
          - architektura jako podpora vzniku funkční legislativy a změn veřejné správy
          - architektura jako podpora návrhu, výběrových řízení, budování a dlouhodobého rozvoje
              IS veřejné správy

14,00 O. Novotný (VŠE-KIT), J.Strouhal (UZSVM):
         Využití ukazatelů výkonnosti při řízení veřejné správy – jak jsme daleko?, prezentace1 ke stažení, prezentace2 ke stažení
          - metodika navržená pracovní skupinou NERV-KPI
          - jak jsme pokročili v aplikaci metodiky (výkonové ukazatele naměřené MF ČR a UZSVM)
          - doporučení do budoucna

14,25 R. Dobiš (IBM Global Business Services - Conzultant BAO a BPM)
          
Prevence a boj proti podvodům, chybám, zneužívání a neefektivitě, prezentace ke stažení
          -  boj proti podvodům a chybám jako na komplexní problém
          -  specifické nuance daňových / sociálních systémů pro boj proti podvodům
          -  zkušenosti z pilotních projektů

14,50 D.Chlapek, J.Kučera (VŠE-KIT ), M.Nečaský (MFF UK):
           Výzvy využívání otevřených dat v ČR, prezentace ke stažení
          - stav otevřených dat v ČR
          - aktuální možnosti a cíle v oblasti otevřených dat v ČR

15,15 ZÁVĚR KONFERENCE


ÚČASTNICKÝ POPLATEK

Plný účastnický poplatek 800,- Kč
Poplatek pro člena ČSSI 400,- Kč
Pracovníci veřejné správy 400,- Kč
Studenti a učitelé vysokých škol 0,- Kč

Způsob platby bankovním převodem (fakturu vystavíme na vyžádání) na účet České společnosti pro systémovou integraci u Čs. spořitelny Praha 2
číslo účtu: 8955389/0800, variabilní symbol: 12012
výjimečně - možnost platby v hotovosti při registraci
ČSSI není plátcem DPH, IČO: 60446650. Potvrzení o platbě Vám bude zasláno poštou po skončení semináře.

PODMÍNKY REGISTRACE

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 7.11.2013 - on-line přihláška (další možnosti jsou mailem, faxem, poštou). Vyplní všichni - i ti, na které se nevztahuje platba!
  • Zaplacení účastnického poplatku - pokud se na ně platba vztahuje
  • Přijetí přihlášky nebude potvrzováno
  • Účastnický poplatek nevracíme, ale je možné zastoupení jinou osobou

Bližší informace na adrese:
ČSSI
Katedra informačních technologií VŠE nám. W.Churchilla 4
130 67 Praha 3
e-mail: hurkova@vse.cz
tel.: (02) 224 095 469,
fax: (02) 224 095 426

PřílohaVelikost
pozvanka na konferenci Výzvy eGovernmentu.pdf394.48 KB