Západočeská sekce (Plzeň)

Západočeská regionální sekce České společnosti pro systémovou integraci byla založena při katedře Průmyslového inženýrství a managementu strojní fakulty ZČU v Plzni. Svým odborným měřením je orientována na tématiku:

  • aplikačního softwaru na podporu výrobních podniků typu ERP, APS a SCM
  • modelování a optimalizace podnikových procesů
  • inovací a znalostí v oblasti podnikových procesů .

Sekce pravidelně pořádá semináře pro odbornou veřejnost na aktuální témata, jako například Business Inteligence, EDIFACT či Knowledge management. K hlavním akcím patří mezinárodní seminář MOPP, věnovaný modelování a optimalizaci podnikových procesů, který se koná pravidelně od roku 1998 za účasti významných odborníků z ČR a ze zahraničí.

 

Na všechny akce jsou zváni nejen všichni členové ČSSI, ale rovněž široká veřejnost včetně studentů vysokých škol.

 

Členové sekce iniciovali a významně se podíleli na vzniku výkladového slovníku z oblasti podnikových informačních systémů, který byl vydán v nakladatelství Grada v roce 2000 (BASL, Josef, KOPEČEK, Pavel. Výkladový slovník česko-anglický a anglicko-český Podnikové informační systémy. Grada Publishing, Praha: 2000. 80-7169-595-5).

 

Předseda sekce: Michal Šimon simon@kpv.zcu.cz