Znalostní management a proces jeho zavádění.

Autor: 
Vladimír Bureš

Obálka knihy Znalostní managementFiremní manažeři a studenti v knize najdou ucelený pohled na znalostní management jako moderní manažerskou disciplinu. Po seznámení se s základními pojmy se čtenáři dozví praktické informace o znalostním managementu z různých úhlů pohledu (technologického, manažerského, organizačního, implementačního aj.) a o procesu zavádění znalostního managementu do firmy či jiné organizace. Publikace je ojedinělá tím, že obsahuje ucelený systémový, systematický a srozumitelný popis problematiky znalostního managementu včetně například rozsáhlého přehledu a analýzy stávajících přístupů k zavádění znalostního managementu a detailního popisu jedné z existujících metodik, který není obsažen v žádné z existujících publikacích zabývajících se znalostním managementem.

 

Další informace najdete na http://www.grada.cz/katalog/kniha/znalostni-management-a-proces-jeho-zavadeni/

 

O autorovi

 

Ing. Vladimír Bureš, Ph.D.

 

Autor vystudoval bakalářský studijní obor finanční management, magisterský obor informační management a doktorský obor informační a znalostní management na Fakultě informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Krátkodobě spolupracoval s různými organizacemi z rozličných oblastí (například ČSOB nebo AC Nielsen). Od roku 2001 aktivně pracuje v rámci vědecko-výzkumných a vzdělávacích aktivit na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Jako lektor působí rovněž na Institutu dalšího vzdělávání Fakulty informatiky a managementu, kde se podílí na výuce managementu a ICT (školení pro soukromé organizace, veřejnou správu, školy apod.). Vladimír Bureš se podílel nebo se v současnosti podílí na řešení několika vědeckých a rozvojových projektů (například výzkumný záměr MSM 184500001 Znalostní management pro informační společnost, vědecký projekt GAČR 402/06/1325 AMIMADES, projekt 6. rámcového programu Enhanced Learning Unlimited (ELU-IST-4-027866), projekt Leonardo da Vinci SK/02/B/P/PP/-142261 Information and Communication Technologies in Lifelong Learning atd.). Výstupy své práce úspěšně publikoval na národních a mezinárodních konferencích, pořádaných významnými organizacemi (ACM, Formatex, IADIS, University of Nottingham atd.) a v časopisech (Systémová integrace, E+M Ekonomie a management nebo ACM SIGCSE Bulletin). Rovněž je členem několika organizací, mezi které patří například International Association for Development of the Information Society nebo Special Interest Group on Computer Science Education v rámci organizace ACM.

 

Kontakt: vladimir.bures@uhk.cz

Bibliografické informace

 

Vydání: 
1. vyd.
Místo vydaní: 
Praha
Vydavatel: 
Grada Publishing
Rok: 
2007
Počet stran: 
216
ISBN: 
978-80-247-1978-8