Zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému

Autor: 
Zdeněk Molnár, Lubomír Straka

Cílem příspěvku je informovat o možnosti zvyšování konkurenceschopnosti pomocí znalostního systému, která je předmětem výzkumného projektu č. 1ET210170503 realizovaného ve spolupráci ČVUT a firmy Tovek. Konkurenceschopnost je omezována informační fragmentací, která může být odstraněna uplatněním znalostmi řízeného přístupu k informacím.

Základem přístupu je ontologie vyjádřená formou mapy námětů, která podporuje práci profesionálního analytika a zároveň je i řídícím prvkem znalostního portálu určeného širšímu okruhu uživatelů. Aplikace přístupu má svá úskalí. Vedle finanční náročnosti programového vybavení je to především obtížnost uspořádání námětů v ontologii a nutnost rozvinout individuální metodiku používání znalostního systému. Překonání těchto úskalí klade zvýšené nároky na lidské zdroje a systémový přístup. Zájemci o zvyšování konkurenceschopnosti pomocí systematického řízení znalostí mohou zvážit možnost spolupráce při prototypování, které je součástí výzkumného projektu, možnost účasti na aktivitách české pobočky globální organizace SCIP, jejíž členové disponují dalšími znalostmi v oblasti konkurenčního zpravodajství, nebo možnost realizace vlastního manažerského výzkum, který je daňově zvýhodněn. Další informace o projektu lze získat na adrese http://www.grant.scip-czech.cz/

 

Text ke stažení: